POTŘEBUJETE 3D VIZUALIZACE INTERIÉRU? ZDE JE POSTUP JAK MŮŽEME SPOLUPRACOVAT. NÁVRH MŮŽEME VYŘEŠIT JEN ONLINE (EMAIL, TELEFON, WHATSAPP NEBO MESSENGER) A NEBO SI SJEDNAT SCHŮZKU A VŠE PROBRAT OSOBNĚ.

  1. POTŘEBUJI OD VÁS PŮDORYSNÉ ZAMĚŘENÍ ŘEŠENÉHO PROSTORU. STAVEBNÍ VÝKRESY CO MÁTE OD REALIZAČNÍ FIRMY NEBO STAČÍ I RUČNĚ NAČRTNUTÝ OKÓTOVANÝ PLÁNEK. PŘÍPADNĚ FOTKY STÁVAJÍCÍCH ŘEŠENÝCH PROSTOR (NENÍ ALE PODMÍNKOU). TAKÉ SE MŮŽU ZA PŘÍPLATEK DOSTAVIT A VŠE POTŘEBNÉ ZAMĚŘIT.
  2. PO ODSOUHLASENÍ CELKOVÉ CENY ZA NÁVRH INTERIÉRU SEPÍŠEME SMLOUVU O DÍLO.
  3. PO ZAPLACENÍ ZÁLOHY (50% Z CELKOVÉ CENY ZA NÁVRH) ZAČNU NA INTERIÉRU PRACOVAT.
  4. PRVNÍ VÝSLEDKY 3D VIZUALIZACE ZASÍLÁM NA VÁŠ EMAIL VE FORMÁTU PDF I S PŮDORYSNOU DISPOZICI ŘEŠENÉHO NÁVRHU.
  5. NA ZÁKLADĚ VAŠICH PŘÍPADNÝCH PŘIPOMÍNEK UPRAVÍM 3D VIZUALIZACE (1-2 ÚPRAVY V CENĚ NÁVRHU...DALŠÍ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY ZA PŘÍPLATEK)
  6. PO ODSOUHLASENÍ DOTVOŘÍM ROZMĚROVÉ VÝKRESY (PŮDORYSY, POHLEDY NA STĚNY) VŠE VE FORMÁTU PDF. (VIZ. PŘÍKLADY ROZMĚROVÝCH VÝKRESŮ ZDE NÍŽE)
  7. DOPLACENÍ 3D VIZUALIZACE

PŘÍKLADY ROZMĚROVÝCH VÝKRESŮ INTERIÉRU PRO REALIZAČNÍ FIRMU